Tomosynteza mammograficzna

Głównym czynnikiem przyczyniającym się do ograniczenia skuteczności mammografii jest nakładanie się obrazu przestrzennych struktur tkanek piersi na dwuwymiarowym mammogramie. Te nakładające się obrazy struktur mogą przesłaniać zmiany chorobowe, czyniąc je trudniejszymi do dostrzeżenia i mammograficznego zobrazowania przez co pozostawiając je utajonymi.

TOMOSYNTEZA jest metodą przestrzennego obrazowania piersi. Obraz przestrzenny uzyskiwany jest komputerowo na podstawie sekwencji kolejnych ekspozycji wykonywanych pod różnym kątem.ITERACYJNE OPROGRAMOWANIE REKONSTRUKCYJNE To oprogramowanie, dedykowane dla tomosyntezy, zostało zaprojektowane, tak aby uzyskać obrazy z jak najmniejszą liczbą artefaktów, aby było bardzo dokładne w rekonstrukcji i aby osiągnąć znaczne zmniejszenie dawki. Uniwersalność systemu pozwala na stosowanie zmiennej geometrii i kątów dla optymalizacji rekonstrukcji obrazów tomosyntezy.

KĄT AKWIZYCJI TOMOSYNTEZY 30°
Optymalizuje czułość warstwy z informacji 3D z szybkiego skanowania.

TYLKO 11 EKSPOZYCJI
To sprawia, że możliwe jest uzyskanie, dla każdej ekspozycji, wysokiego stosunku sygnału do szumu, przy konsekwentnym zwiększaniu jakości obrazu. 11 ekspozycji jest rozwiązaniem, które daje wysoką jakość obrazu i dużą szybkość akwizycji.

Opcja tomosyntezy jest dostępna w rodzinie mammografów GIOTTO CLASS.

Wydarzenia i newsy

Zapisz się na newsletter