Radioskopia

Aparaty RTG ze stołem telekomando są najbardziej uniwersalnymi narzędziami radiologicznymi. Umożliwiają wykonywanie wszystkich standardowych procedur radiograficznych i fluoroskopijnych. Dzięki podglądowi fluoroskopijnemu mogą być wykorzystywane do procedur radiologii interwencyjnej i zabiegowej. Wersja cyfrowa aparatu telekomando umożliwia wykonywania nowoczesnych procedur jak tomosynteza czy uzyskiwanie dużych radiogramów dla badań kończyn i kręgosłupa.

Zobacz również