Aparaty RTG z kolumną sufitową

Zestawy rentgenowskie z lampą RTG na kolumnie sufitowej należą do najbardzie uniwersalnych urządzeń diagnostyki radiograficznej. Kolumna sufitowa daje lampie RTG swobodę ustawienia wiązki promieniowania dla badania pacjenta pozycjonowanego nie tylko na zainstalowanych na stałe urządzeniach (stół RTG lub statyw Bucky), ale takze na stołach jezdnych, wózkach inwalidzkich itd.

Aparaty RTG z kolumną podłogową

Aparaty RTG z kolumna podłogową są podstawowym narzędziem radiografii. Najczęściej używane są w pracowniach ambulatoryjnych do prowadzenia podstawowej diagnostyki rentgenowskiej.

Aparaty RTG uniwersalne

Jedno, niewielkie urządzenie rentgenowskie, wraz z jezdnym stołem RTG, stanowi uniwersalne stanowisko do zdjęć kostnych i odległościowych.

Zobacz również