Przeglądy i naprawy

Czy serwis za pół ceny jest tani? Zazwyczaj, zaniżona cena kontraktu serwisowego nie wynika ze zmniejszonej marży - wynika z zaniżonych standardów napraw i konserwacji.
Nierzetelny serwis, pomimo stosunkowo niskiej ceny, jest drogi!
W dłuższej perspektywie fałszywe oszczędności na serwisie skutkują kosztowną degradacją aparatury i jakości obrazowania. Nieprofesjonalny serwis to zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta i personelu.
WAŻNE

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wytwórca, importer lub dystrybutor określa wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych dla określonego wyrobu medycznego.
Wyciąg z ustawy z dn. 20.05.2010r.
o wyrobach medycznych

Pobierz PDF

Prowadzimy autoryzowany i profesjonalny serwis aparatury rentgenowskiej
firm MECALL, RADIOLOGIA (SEDECAL), IMS, PRIMAX (ATS),
MT, VARIAN


Autoryzowany serwis znaczy:
 • dostęp do pełnej dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń, właściwej dla danego modelu urządzenia
 • dostęp do oryginalnych części zamiennych
 • przeszkolenie serwisu przez producenta
 • dostęp do nowych wersji oprogramowania systemowego
 • możliwość wykonywania akcji serwisowych inicjowanych przez producenta
 • wsparcie producenta online
 • możliwość wykonywanie napraw i konserwacji zgodnie z procedurami i zaleceniami producenta.
Profesjonalny serwis znaczy:
 • zatrudnienie pracowników serwisu z wykształceniem inżynierskim
 • ustawiczne szkolenie personelu
 • wykonywanie procedur serwisowych w oparciu o dokumentację techniczną producenta
 • wykorzystywanie oryginalnych części zamiennych
 • możliwość zdalnego wsparcia klienta online
 • profesjonalne wyposażenie serwisu, a w tym:
  • profesjonalne narzędzia i sprzęt pomiarowy
  • właściwe urządzenia kontroli jakości
  • urządzenia pomiarowe bezpieczeństwa energetycznego aparatów RTG
  • niezawodne środki transportu

Zapytaj o ofertę na usługę serwisową

Formularz kontaktowy

Zobacz również