Ortopedia

Aparatura rentgenowska jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w ortopedii. Rozwój technik cyfrowych spowodował istotne rozszerzenie możliwości diagnostycznych i jakości obrazowania. Pojawiły się cyfrowe narzędzia i nowe techniki akwizycji obrazów jak elektroniczne sklejanie radiogramów STITCHING oraz obrazowanie przestrzenne TOMOSYNTEZA.

Aparat radiograficzny z lampą RTG na kolumnie sufitowej

Zestawy rentgenowskie z lampą RTG na kolumnie sufitowej należą do najbardziej uniwersalnych urządzeń diagnostyki radiograficznej. Kolumna sufitowa daje lampie RTG swobodę ustawiania wiązki promieniowania dla badania pacjenta pozycjonowanego nie tylko na zainstalowanych na stałe urządzeniach (stół RTG lub statyw Bucky), ale także na stołach jezdnych, wózkach inwalidzkich itd.

Cyfrowy aparat RTG ze stołem typu telekomando

Aparat radiograficzny z lampą RTG na kolumnie podłogowej

Aparaty RTG z kolumną podłogową są podstawowym narzędziem w radiografii. Najczęściej używane są w pracowniach ambulatoryjnych do prowadzenia podstawowej diagnostyki rentgenowskiej.

Aparat radiograficzny jednodetektorowy uniwersalny

Jedno, kompaktowe urządzenie rentgenowskie, wraz z jezdnym stołem RTG, stanowi uniwersalne stanowisko do zdjęć kostnych i odległościowych.

Aparaty RTG przewoźne cyfrowe

Aparaty RTG przewoźne cyfrowe służą do zdjęć przyłóżkowych oraz są wykorzystywane do diagnostyki na oddziałach ratunkowych. Mogą występować w zestawach ze stołami jezdnymi RTG.

Aparaty RTG przewoźne analogowe

Aparaty RTG przewoźne analogowe służą do zdjęć przyłóżkowych oraz są wykorzystywane do diagnostyki na oddziałach ratunkowych. Mogą występować w zestawach ze stołami jezdnymi RTG oraz z przenośnymi systemami ucyfrowienia DR.

Aparaty RTG z ramieniem C

Stoły jezdne RTG

Stoły RTG jezdne są bardzo ważnym elementem wyposażenia ortopedycznej pracowni RTG. Mogą współpracować z mobilnym lub stacjonarnym aparatem RTG. Umożliwiają wykonywanie badań RTG leżącego pacjenta bez potrzeby przenoszenia go na drugi stół.

Wyposażenie RTG - ucyfrowienie DR przenośne

Ucyfrowienie DR przenośne nie wymaga powiązania systemu cyfrowego z płaskimi panelami detekcyjnymi z aparatem RTG. Jeden zestaw ucyfrowienia może obsługiwać wiele aparatów analogowych. Szczególnie polecany jest dla obsługi pracujących w szpitalu aparatów przyłóżkowych.

Wyposażenie RTG - elementy ochrony radiologicznej

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Wyposażenie RTG - uchwyty detektorów

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Wyposażenie RTG - systemy pomiaru dawki DAP

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Wyposażenie RTG - kratki przeciwrozproszeniowe

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Wyposażenie RTG - pozycjonowanie

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Zobacz również

najbardziej wszechstronne i ergonomiczne
w swojej klasie

 • CLISIS Evolution

  Radiografia i radioskopia - uniwersalny aparat RTG ze stołem telekomando
  zobacz więcej
  CLISIS Evolution - Medix
 • KALOS

  Radiografia - innowacyjny aparat
  z lampą RTG na kolumnie sufitowej
  zobacz więcej
  KALOS - Medix
 • Giotto CLASS

  Mammografia - nowoczesny system mammograficzny
  zobacz więcej
  Giotto CLASS - Medix

Zapisz się na newsletter