Oprogramowanie do obiektywnej oceny gęstości piersi w mammografii

VOLPARA DENSITY zapewnia obiektywną miarę budowy piersi.

Oprogramowanie Volpara®Enterprise ™ DDP - ocena gęstości, dawki i stopnia ucisku.

Funkcje kliniczne Volpara zapewniają szybką, zautomatyzowaną ocenę każdego badania mammograficznego i tomosyntezy. Wynikiem VolparaEnterprise DDP jest Volpara Scorecard, która zawiera informacje o pacjentce, kategorię gęstości piersi (a, b, c lub d), skalę Volpara Density Grade ™, indywidualne wskaźniki piersi oraz średnią dawkę i stopień ucisku.

VolparaDensity zapewnia obiektywną miarę składu piersi, która umożliwia prowadzenie pacjentów przez spersonalizowane dodatkowe programy badań przesiewowych.

VolparaDose analizuje spersonalizowaną dawkę promieniowania rentgenowskiego pacjenta na podstawie gęstości ich piersi, a nie szacunków producenta sprzętu.

VolparaPressure mierzy nacisk wywierany na piersi, zapewniając lepsze zrozumienie doświadczeń pacjenta i skuteczności każdej mammografii.

Wydarzenia i newsy

Zapisz się na newsletter