Modernizacja aparatu RTG

Modernizacja jest metodą uzyskania nowych, zgodnych ze współczesnymi wymaganiami, funkcjonalności istniejącego aparatu RTG. Polega na wymianie zużytych podzespołów na nowe oraz na uzupełnieniu aparatu w nowoczesne systemy obrazowania i sterowania.

Ucyfrowienie DR zintegrowane z aparatem RTG

Ucyfrowienie DR zintegrowane z aparatem RTG umożliwia powiązanie systemu cyfrowego opartego na płaskich panelach detekcyjnych z istniejącymi w aparacie RTG systemami automatyki jak automatyka ekspozycji AEC, program nastaw anatomicznych, automatyka kolimacji czy układ pomiaru dawki DAP. Zakres integracji zależy od typów integrowanych urządzeń.

Ucyfrowienie DR przenośne

Ucyfrowienie DR przenośne nie wymaga powiązania systemu cyfrowego z płaskimi panelami detekcyjnymi z aparatem RTG. Jeden zestaw ucyfrowienia może obsługiwać wiele aparatów analogowych. Szczególnie polecany jest dla obsługi pracujących w szpitalu aparatów przyłóżkowych.

Zobacz również