Medycyna ratunkowa

Dobór urządzeń do oddziału medycyny ratunkowej zależy od organizacji i wyposażenia szpitala. Zgodnie z Ustawą o SOR, musi być zapewniony dostêp do pracowni diagnostyki obrazowej, a sam odział powinien być zaopatrzony co najmniej w aparat RTG przyłóżkowy. Poniżej przedstawiamy propozycje wyposażenia oddziału SOR.

Aparaty RTG na kolumnie sufitowej

Aparat radiograficzny jednodetektorowy

Aparaty RTG przewoźne cyfrowe

Aparaty RTG przewoźne cyfrowe służą do zdjęć przyłóżkowych oraz są wykorzystywane do diagnostyki na oddziałach ratunkowych. Mogą występować w zestawach ze stołami jezdnymi RTG.

Na minimalne wyposażenie oddziału do przyłóżkowego wykonywania badań składa się:
 1. analizator parametrów krytycznych;
 2. przyłóżkowy zestaw RTG;
 3. przewoźny ultrasonograf.

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego)

Stoły jezdne RTG

Stoły RTG jezdne są bardzo ważnym elementem wyposażenia oddziału SOR. Mogą współpracować z mobilnym lub stacjonarnym aparatem RTG. Umożliwiają wykonywanie badań RTG leżącego pacjenta bez potrzeby przenoszenia pacjenta na drugi stół.

Wyposażenie RTG - ucyfrowienie DR przenośne

Ucyfrowienie DR przenośne nie wymaga powiązania systemu cyfrowego z płaskimi panelami detekcyjnymi z aparatem RTG. Jeden zestaw ucyfrowienia może obsługiwać wiele aparatów analogowych. Szczególnie polecany jest dla obsługi pracujących w szpitalu aparatów przyłóżkowych.

Wyposażenie RTG - elementy ochrony radiologicznej

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Wyposażenie RTG - uchwyty detektorów

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Wyposażenie RTG - systemy pomiaru dawki DAP

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Wyposażenie RTG - kratki przeciwrozproszeniowe

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Wyposażenie RTG - pozycjonowanie

Właściwie dobrane akcesoria RTG rozszerzają zakres możliwych procedur radiologicznych, zwiększają jakość obrazowania oraz podnoszą poziom ochrony radiologicznej.

Zobacz również

najbardziej wszechstronne i ergonomiczne
w swojej klasie

 • CLISIS Evolution

  Radiografia i radioskopia - uniwersalny aparat RTG ze stołem telekomando
  zobacz więcej
  CLISIS Evolution - Medix
 • KALOS

  Radiografia - innowacyjny aparat
  z lampą RTG na kolumnie sufitowej
  zobacz więcej
  KALOS - Medix
 • Giotto CLASS

  Mammografia - nowoczesny system mammograficzny
  zobacz więcej
  Giotto CLASS - Medix

Zapisz się na newsletter