Dual Energy - mammografia

Technika dwuenergetyczna w mammografii.

Mammografia spektralna (CEDM - contrast-enhanced digital mammography) jest nową techniką obrazowania piersi, która jest specyficzną odmianą angiografii subtrakcyjnej.

Celem badania jest obrazowanie tzw. angiogenezy nowotworowej, czyli uwidocznienie nowotworzonej sieci naczyń krwionośnych rozbudowujących się w tkance piersi, dla zasilania guzów nowotworowych. Obrazowanie tych naczyń możliwe jest dzięki wykorzystaniu jodowego środka cieniującego.

Obrazowanie mammograficzne z użyciem kontrastu opiera się na zjawisku braku ciągłości funkcji wartości tłumienia promieniowania jonizującego przez kontrast jodowy, względem energii promieniowania. Skokowa zmiana wartości tłumienia promieniowania w jodowym środku cieniującym występuje przy charakterystycznej energii 33,17 keV, nazywanej Krawędzią absorpcji - K. Aby wykorzystać zjawisko krawędzi absorpcji, po podaniu kontrastu, rejestruje się dwa obrazy uzyskane z akwizycji przy energiach w pobliżu Krawędzi – K środka kontrastowego. Jeden obraz w ekspozycji o energii niższej niż krawędź K, drugi w ekspozycji z energią wyższą. Tłumienie promieniowania przez tkanki, z których zbudowana jest pierś jest praktycznie identyczne przy dwóch bliskich sobie energiach, a zatem w wyniku odejmowania wyżej opisanych obrazów dominował będzie obraz jodowego środka cieniującego, obecnego w naczyniach krwionośnych. Dla uzyskania odpowiednich charakterystyk spektralnych uzyskiwanych obrazów do każdej z akwizycji automatycznie dobierane są właściwe filtry.Badanie to przeprowadza się w tradycyjnym pozycjonowaniu 2D. W bardzo krótkim czasie, pod jedna kompresją wykonywane są dwa zdjęcia z użyciem kontrastu, jedno z niską energią, drugie z wysoką energią. Oprogramowanie subtrakcyjne przetwarza obrazy z dwóch projekcji i generuje szybko i dokładnie obraz kliniczny dla ujawnienia angiogenezy nowotworowej. Metoda jest alternatywą dla rezonansu magnetycznego piersi z kontrastem.

Opcja Dual-Energy jest dostępna w rodzinie mammografów GIOTTO CLASS.

Wydarzenia i newsy

Zapisz się na newsletter