Części zamienne i lampy RTG

Części podzespołów każdego zestawu rentgenowskiego stanowią urządzenia wyprodukowane przez wyspecjalizowane firmy. Do tych podzespołów zaliczamy lampy RTG, kolimatory, kable WN, systemy pomiaru dawki DAP lub ekspozycji AEC, kratki przeciwrozproszeniowe oraz szereg innych znormalizowanych części zamiennych. Do tej grupy zaliczamy także profesjonalne zamienniki oryginalnych urządzeń.
WAŻNE

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wytwórca, importer lub dystrybutor określa wykaz dostawców części i materiałów dla określonego wyrobu medycznego.
Wyciąg z ustawy z dn. 20.05.2010r.
o wyrobach medycznych

Pobierz PDF

Prowadzimy autoryzowany i profesjonalny serwis aparatury rentgenowskiej
firm MECALL, RADIOLOGIA (SEDECAL), IMS, PRIMAX (ATS),
MT, VARIAN z zapewnieniem części zamiennych.


Oferujemy także znormalizowane części zamienne i akcesoria RTG, będące samodzielnymi
wyrobami medycznymi, mające zastosowanie w aparatach rentgenowskich wielu producentów:
  1. lampy RTG firmy VARIAN, IAE
  2. kable wysokiego napięcia
  3. kolimatory
  4. panele Bucky z szufladą na detektor
  5. kratki przeciwrozproszeniowe
  1. komory pomiarowe systemu automatyki ekspozycji AEC
  2. systemy pomiaru dawki DAP
  3. osłony na detektor
  4. baterie i akumulatory
  5. inne

Zapytaj o kompatybilność z Twoim aparatem RTG

Formularz kontaktowy

Zobacz również