XLI Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego
i Traumatologicznego
w Lublinie

28.09.2016

Zjazd PTOiTr w Lublinie

Firma MEDIX uczestniczyła w XLI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, który odbył się w dniach 22-24 września 2016 roku w Lublinie.
Mieliśmy możliwość zaprezentowania aparatury rentgenowskiej dedykowanej ortopedii i traumatologii. Przedstawiliśmy najnowsze techniki obrazowania rentgenowskiego jak elektroniczne sklejanie obrazów tzw. STITCHING oraz obrazowanie przestrzenne TOMOSYNTEZĘ. Na naszym stoisku można było zobaczyć uniwersalny system ucyfrowienia aparatury RTG metodą bezpośrednią - DR.