41. Zjazd Polskiego
Lekarskiego
Towarzystwa
Radiologicznego
w Krakowie

27.09.2016

Kongres PLTR w Krakowie

W dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Krakowie firma MEDIX uczestniczyła w 41. Zjeździe Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Mieliśmy możliwość przedstawienia naszej oferty z zakresu rentgenowskiej diagnostyki obrazowej.