ECR 2016 - Europejski
Kongres Radiologiczny
w Wiedniu

15.07.2016

Europejski Kongres Radiologiczny

W dniach 7-11 marca odbywał się w Wiedniu Europejski Kongres Radiologiczny. Odbywający się co roku w stolicy Austrii kongres jest drugim pod względem wielkości medycznym kongresem europejskim i drugim pod względem wielkości kongresem radiologów na całym świecie.
W kongresie wzięło udział ponad 17 000 uczestników z 94 krajów i około 300 firm, które zaprezentowały swoje produkty na odbywającej się równocześnie wystawie.

Przewodniczący kongresu, profesor Maximilian F. Reiser z Monachium, zapewnił, ze program tegorocznego spotkania został znacznie poszerzony i urozmaicony. Trzy państwa: Niemcy, Indie i Izrael otrzymały szanse na przedstawienie swoich najnowszych osiągnięć naukowych. Po raz pierwszy zaproszono do dialogu także dyscyplinę partnerską radiologii - medycynę ogólną.

O wysokiej jakości tego międzynarodowego spotkania świadczy nie tylko obecność wybitnych referentów z ponad 40 krajów, lecz także szeroka gama tematów, które były poruszane. W tym roku, w związku z obchodzonym 8 marca Dniem Kobiet, kongres poświęcony był głównie problemom zdrowia kobiet.

Po raz pierwszy z kongresu skorzystali nie tylko radiolodzy. Każdy mógł skorzystać z darmowych badań profilaktycznych. Przed budynkiem Austria Center stał namiot, w którym można było się zbadać, zasięgnąć informacji i rady radiologów.

Organizatorzy kongresu zatroszczyli się także o program artystyczno-kulturalny. Obok interesujących wystaw na uczestników czekały liczne koncerty, opery i przedstawienia teatralne.